flag aScAgenda - Dochádzka žiakov

Príchody žiakov podľa kritérií (mesiac, deň, hodina)

Vďaka informáciám z aScPrístupového systému aScAgenda preberie - spracuje - a vyhodnotí príchody žiakov v podobe rôznych tlačových výstupov. Jednoducho a rýchlo vytvorí zoznam presných príchodov žiakov rôznych kritérií. Použiteľnosť takýchto zoznamov je naozaj rôznorodá, napríklad: triedné aktívy, rodičovské združenia, pre zriaďovateľa, pre úrady (záškoláctvo), atď.

Záznamy príchodov nájdete v tlačových zostavách v sekcii Dochádzka:

Pozrime sa bližšie na situácie, ktoré môžu nastať:

1. zaujímajú ma informácie o príchode všetkých žiakov za konkrétne (obdobie), napríklad po 8.00 hodine (napr. zaujíma ma dôvod meškania)2. zaujímajú ma informácie o všetkých príchodoch jedného žiaka za celý školský rok, polrok, mesiac (napr. pre účely rodičovského združenia)
3. zaujímajú ma informácie o príchode žiakov za konkrétnu triedu v presne vymedzenom období (napr. súťaž Najdisciplinovanejšie príchody tried)
4. zaujímajú ma informácie o príchode žiakov ku konkrétnemu dňu počas školského roka
(napr. záškoláctvo, úrady, polícia)

Poznámka:
Tlačové zostavy pokrývajú štandardné situácie, avšak v prípade inej predstavy nás pokojne kontaktujte.

Viac o prístupovom systéme sa dočítate tu.

Pozrite aj:
E-mail je možné aj vytlačiť a použiť ako výpis z klasifikácie, napr. ako informáciu na rodičovské
Ako odoslať údaje o Registri zriaďovateľovi školy?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 9414 krát.9414 / 9414
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle