flag aScAgenda - Práca so zoznamami

Ako zistím spádové školy žiakov?

Od verzie aScAgenda 2012.0.691, pribudla funkcia evidencie žiakov podľa spádovej školy.

§ 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Každé mesto vydáva Všeobecne záväzné nariadenie o určení školských obvodov základných škôl, ktorých zriaďovateľom je. Každý žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko. Žiak však môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, ak sa tak rozhodne zákonný zástupca so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási.

aScAgenda automaticky zaradí Vašu školu do príslušného rajónu bez akejkoľvek námahy vynaloženej z Vašej strany. Výborná funkcia, ktorá určite pomôže k sprehľadneniu a to jednoduchým spôsobom. Napríklad, na požiadanie zriaďovateľa viete vytvoriť zoznam (export) žiakov prijatých na Vašu školu z iných, pôvodne im prislúchajúcich, spádových škôl.
Ak sa škola automaticky do rajónu nepridelí, skontrolujte prosím v aScAgende správnosť Vašej adresy, prípadne preklep v nej.


V prípade tlače využite Rýchlu Tlač.


Riaditeľ žiaka, ktorý je zapísaný na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, adresuje Oznámenie riaditeľa základnej školy o prijatí dieťaťa na inú než spádovú školu žiaka pôvodnej (spádovej) škole žiaka.
Ak je viacero žiakov využite kvôli šetreniu papiera skupinové oznámenie. Oznámenia nájdete v časti Rozhodnutia - Rajonizácia:V prípade, že svoje mesto v rámci tejto funkcie v aScAgende nenájdete, pošlite nám email na rajony@skoly.org a my Vás do zoznamu miest zaradíme. Spolu so správou nám pošlite aj Všeobecne záväzné nariadenie o určení školských obvodov základných škôl, ktorých zriaďovateľom je vaše mesto. Spracovaná je prevažná časť Slovenska, kde sa spomínané VZN rajonizácie podarilo nájsť na www stránkach zriaďovateľov.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 27284 krát.27284 / 27284
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle