flag aScAgenda - Práca so zoznamami

Ako zadať prerušenie/pozastavenie štúdia? Čo ak sa štúdium preruší viac krát?

Pre každého žiaka je možné zadať viacero intervalov prerušenia štúdia. Prerušenie štúdia sa zadáva v karte žiaka, v záložke Štúdium:

Pri čerstvom zadaní prerušenia štúdia program automaticky predvyplní začiatok intervalu na dnešný dátum, je však možné si ho kedykoľvek zmeniť. Ohraničenie intervalu môže byť voľné - ak nie je jasné dokedy je štúdium prerušené, nie je potrebné zadávať ukončenie.

Je možné zadať hocikoľko intervalov:

Výhodou je, že tieto intervaly zostávajú zapamätané počas celej evidencie žiaka v programe aScAgenda. Dá sa teda kedykoľvek vrátiť k tomu, prečo mal žiak prerušené štúdium v minulosti.

V pomocných zoznamoch/Dôvody prerušenia štúdia/nový si môžete zadať dôvod prerušenia s automatizovanou väzbou na posudzovanie žiakov v programe. Program umožňuje zároveň so zadaním prerušenia štúdia voľbu, či sa má zadaný žiak zobrazovať v zozname žiakov (v zadávaní známok, v počte žiakov).

Aby prerušenie štúdia nemalo vplyv na štatistiky školy (napr. hoci odišiel žiak do zahraničia, predsa sa má zobrazovať v zozname žiakov), viete žiaka v evidencii zachovať, zaškrtnutím príslušného políčka. Ak naopak má mať žiak prerušené štúdium, potom sa nezobrazuje v zoznamoch ani v štatistikách.

V zozname žiakov vo Výbere stlpcov pribudli stĺpce Prerušenie štúdia od a prerušenie štúdia do.

Pozrite aj:
Ako používať filter riadkov v zozname?
Ako mám zobraziť žiakov v aktuálnom šk. roku, ktorí (nie) sú žiakmi školy
Máme žiaka zo zahraničia a jeho okres narodenia nie je v ponuke.
Ako zadať a odoslať prerušenie štúdia?
Štúdium v zahraničí
Ako správne viesť databázu žiakov?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 29370 krát.29370 / 29370
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle