flag aScAgenda - Práca so zoznamami

Ako zadať prerušenie štúdia? Čo ak sa štúdium preruší viac krát?

Pre každého žiaka je možné zadať viacero intervalov prerušenia štúdia. Prerušenie štúdia sa zadáva v karte žiaka, v záložke Štúdium:

Pri čerstvom zadaní prerušenia štúdia program automaticky predvyplní začiatok intervalu na dnešný dátum, je však možné si ho kedykoľvek zmeniť. Ohraničenie intervalu môže byť voľné - ak nie je jasné dokedy je štúdium prerušené, nie je potrebné zadávať ukončenie.

Je možné zadať hocikoľko intervalov:

Výhodou je, že tieto intervaly zostávajú zapamätané počas celej evidencie žiaka v programe aScAgenda. Dá sa teda kedykoľvek vrátiť k tomu, prečo mal žiak prerušené štúdium v minulosti.

V pomocných zoznamoch/dôvody prerušenia štúdia/nový si môžete zadať dôvod prerušenia s automatizovanou väzbou na posudzovanie žiakov v programe. Program umožňuje zároveň so zadaním prerušenia štúdia voľbu, či sa má zadaný žiak zobrazovať v zozname žiakov (v zadávaní známok,v počte žiakov).

Aby prerušenie štúdia nemalo vplyv na štatistiky školy (napr. hoci odišiel žiak do zahraničia, predsa sa má zobrazovať v zozname žiakov), viete žiaka v evidencii zachovať, zaškrtnutím príslušného políčka. Ak naopak má mať žiak prerušené štúdium, potom sa nezobrazuje v zoznamoch ani v štatistikách.

V zozname žiakov vo Výbere stlpcov pribudli stĺpce Prerušenie štúdia od a prerušenie štúdia do.

Pozrite aj:
Ako používať filter riadkov v zozname?
Ako mám zobraziť žiakov v aktuálnom šk. roku, ktorí (nie) sú žiakmi školy
Máme žiaka zo zahraničia a jeho okres narodenia nie je v ponuke.
Ako zadať a odoslať prerušenie štúdia?
Štúdium v zahraničí


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 20903 krát.20903 / 20903
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle