flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Ako pridelím žiakovi dátum na vysvedčenie z jednotlivých vyuč. predmetov?

V rozšírenej verzii programu aScAgenda 2012 pribudla v známkach nová funkcia zadávania dátumu na vysvedčenie z jednotlivých vyučovacích predmetov.

Aby používateľ nemusel editovať tlačivá, alebo aby nemusel pri každom novom tlačení rozklikávať kartu žiaka a meniť v nej dátum vydania vysvedčenia, slúži v známkach funkcia pridania dátumu priamo v známke z predmetu pre konkrétneho žiaka.

Stačí kliknúť s kurzorom na miesto, kde je zadaná známka a nasledne rozkliknúť tlačidlo Skúška z jednotlivého predmetu.

Otvorí sa okno, v ktorom zadáte dátum skúšky pre ten konkrétny predmet.

Tento návod sa týka najmä vysvedčenia o skúške z jednotlivých vyučovacích predmetov (dokument číslo 241 MŠVVaŠ SR). Pre normálne koncoročné, polročné vysvedčenia a bežné výpisy známok pozrite tento návod:
Ako tlačiť na vysvedčení iný dátum odovzdania vysvedčenia ako je štandardné?
Čo mám robiť, ak chcem navzdory pravidlám zadať žiakovi iné celkové hodnotenie?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 11964 krát.11964 / 11964
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle