flag aScAgenda - Známkovanie

Kde mám nastaviť nultý, či prípravný ročník na vysvedčení?

1. Tlač nultý ročník (platné do šk. roku 2022/2023!)

- v karte triedy nastavte ročník: 0 (nula), záložka Rozšírené údaje – Trieda je špeciálna - bez zaškrtnutia


Poznámka: všade okrem špeciálnych vysvedčení sa vytlačí nultý ročník


2. Tlač prípravný ročník

- v karte triedy Ročník 0 (nula) v kombinácii s vysvedčeniami pre špeciálne školy
- v karte triedy Ročník 0 (nula), záložka špeciálna škola zaškrtnuté v kombinácii so všetkými vysvedčeniami.- v karte žiaka zvoľte následovne:

Upozornenie: Keď je ročník nultý a rok dochádzky väčší ako nula, tak sa tlačí ročník prípravný.

Pozrite aj:
Ako zadám prípravný ročník?
Prvý a nultý ročník ZŠ a správny typ prospechu
=Ako zabezpečiť aby sa neodoslali údaje o žiakoch, ktorí navštevujú na škole prípravný alebo večerný ročník, alebo sú externými žiakmi školy?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 11948 krát.11948 / 11948
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle