flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Ako si môžem vytlačiť univerzálny výpis známok na polroku?

aScAgenda umožňuje tlač polročného výpisu klasifikácie dvoma spôsobmi.

Univerzálny výpis na jednu stranu A4.
Nachádza sa v tlačových zostavách v sekcii Výpis známok pod názvom Výpis známok - univerzálny na 1. stranu pre ZŠ a SŠ.


Tlačivo obsahuje tieto údaje: názov školy, názov tlačiva, základné údaje o žiakovi, predmety, z ktorých má žiak známku, dátum a miesto vydania výpisu a podpis triedneho učiteľa:

Cez menu Jazykové mutácie a nastavenia, sa vám otvorí špecifikácia obsahu tlačiva, v ktorom cez vlastnosti nastavíte polrok, pre ktorý chcete výpis použiť.

Druhý spôsob výpisu je obojstranný a je v rovnakom tvare ako koncoročné vysvedčenie pre danú triedu. Príslušný typ nájdete v zozname výpisov pod univerzálnym tlačivom. Pozrite:
Ako môžem vytlačiť výpis známok (namiesto vysvedčenia)?

Taktiež je možné tlačiť dva výpisy na jeden papier, voľbou vhodného nastavenia (2 ks na 1 A4). Táto voľba umožňuje ušetriť veľa papiera ako aj náplne do tlačiarne.


Detaily tohto spôsobu tlače sú v návode:
Ako môžem vytlačiť výpis známok (namiesto vysvedčenia)?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 33967 krát.33967 / 33967
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle