flag aScAgenda - Prvé kroky

Ako evidovať žiakov v ŠKD?

Evidencia žiakov navštevujúcich ŠKD sa presunula z aScAgendy na EduPage stránku.

Pre každé oddelenie ŠKD vytvorí buď administrátor alebo priamo učiteľ-družinár na začiatku školského roka hodinu, do ktorej vyberie žiakov navštevujúcich ŠKD.

Viac informácií o vytváraní hodín pre ŠKD:
Administrátor - ako vytvoriť hodinu pre ŠKD?
Učiteľ (družinár) - ako vytvoriť hodinu pre ŠKD?

Pri každej synchronizácii aScAgendy s EduPage stránkou sa informácia o tom, ktorí žiaci navštevujú ŠKD, prenesie z EduPage stránky do aScAgendy.

Táto informácia sa v aScAgende nachádza na karte žiaka v záložke Záujmové vzdelávanie.
V strednej časti obrazovky sa nachádza sekcia na evidenciu žiakov navštevujúcich ŠKD pre potreby odosielania údajov do rezortného informačného systému (RIS).

Školy, ktoré používajú EduPage a už majú vytvorené hodiny pre ŠKD, ponechajte zaškrtnuté "Automaticky určiť podľa zadaných krúžkov." Informácia, či žiak navštevuje alebo nenavštevuje ŠKD, príde z EduPage.

Ak nepoužívate EduPage, alebo nemáte vytvorené hodiny pre ŠKD, zaškrtnite jednu z možností "Nie, nenavštevuje" alebo "Áno, navštevuje".

ŠKD - RIS - €


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 29795 krát.29795 / 29795
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle