flag aScAgenda - Prvé kroky

Ako evidovať žiakov v ŠKD?

V menu Záujmové vzdelávanie - Krúžky - ZVA, si vytvoríte krúžok s názvom ŠKD. Na karte krúžku zaškrtnete, že ide o školský klub. Odškrtnete možnosť prenášania na vysvedčenie a podľa vlastného uváženia aj možnosť, aby sa tento "krúžok" neprenášal na www stránku školy.

Potom tento krúžok ŠKD pridelíte všetkým žiakom ktorí navštevuju školský klub detí. Môžete to urobit cez menu Nastroje - Hromadné operácie.

Ak budú mať žiaci "krúžok" pridelený vo svojej karte, tak sa stane aktíny aj stĺpec vo Výbere stĺpcov.

Bežne v škole existuje viacero oddelení ŠKD, tieto je možné poľahky evidovať vytvorením viacerých záznamov (viacero kariet krúžkov ŠKD). Môžete tak následne aj presne evidovať, ktorý žiak patrí do ktorého oddelenia.

Pozrite aj:
Kde vytvorím žiadosť o prijatie do školského klubu detí?
Ako zadať niektoré zložitejšie atribúty žiakov?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 13279 krát.13279 / 13279
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle