flag aScAgenda - Prvé kroky

Ako evidovať žiakov v ŠKD?

Evidencia žiakov navštevujúcich ŠKD sa presunula z aScAgendy na EduPage stránku.

Pre každé oddelenie ŠKD vytvorí buď administrátor alebo priamo učiteľ-družinár na začiatku školského roka hodinu, do ktorej vyberie žiakov navštevujúcich ŠKD.

Viac informácií o vytváraní hodín pre ŠKD:
Administrátor - ako vytvoriť hodinu pre ŠKD?
Učiteľ (družinár) - ako vytvoriť hodinu pre ŠKD?

Pri každej synchronizácii aScAgendy s EduPage stránkou sa informácia o tom, ktorí žiaci navštevujú ŠKD, prenesie z EduPage stránky do aScAgendy.

Táto informácia sa v aScAgende nachádza na karte žiaka v záložke Záujmové vzdelávanie.
V strednej časti obrazovky sa nachádza sekcia na evidenciu žiakov navštevujúcich ŠKD pre potreby odosielania údajov do rezortného informačného systému (RIS).

Školy, ktoré používajú EduPage a už majú vytvorené hodiny pre ŠKD, ponechajte zaškrtnuté "Automaticky určiť podľa zadaných krúžkov." Informácia, či žiak navštevuje alebo nenavštevuje ŠKD, príde z EduPage.

Ak nepoužívate EduPage, alebo nemáte vytvorené hodiny pre ŠKD, zaškrtnite jednu z možností "Nie, nenavštevuje" alebo "Áno, navštevuje".


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 25047 krát.25047 / 25047
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle