flag aScAgenda - Zálohy

Bezpečná záloha - záloha online

Inštruktážne video
S online zálohou máte Vašu databázu bezpečne uloženú vo Vašom Edupage úložisku. Online uložená záloha databázy je Vám kedykoľvek a kdekoľvek k dispozícii. Znamená to, že nie ste limitovaný časom ani miestom obnovenia zo zálohy. Online záloha nadobúda na význame ak sa Vám napríklad stratia všetky alternatívne zdroje obnovy zo zálohy (pokazený alebo ukradnutý počítač, chybný disk, či USB kľúč).

Vytvorenie zálohy:

1. v menu Súbor zvoľte Záloha
2. kliknite na na tlačidlo Vytvor zálohu (záložka Akcia)- vyberte miesto uloženia vo Vašom počítači
3. v sekcii Vytvorené zálohy: kliknite na Vami vytvorenú zálohu


4. tlačidlom Uložiť vytvorenú zálohu na EduPage server odošlite na Váš EduPage server.


Obnova zálohy:

rozlišujeme dva typy obnovy online zálohy:

a) online obnova na počítači využívajúc aScAgendu:

1. v menu Súbor zvoľte Záloha
2. v záložke Obnova zálohy v sekcii Vytvorené zálohy: kliknite na EduPage online zálohu
3. tlačidlom Prevziať zálohu z EduPage servera (online) proces online obnovy dokončíte

b) online obnova v prípade úplne nového počítača kde nikdy predtým nebola nainštalovana aScAgenda:

1. v menu Súbor zvoľte Záloha
2. v záložke Nastavenia zadajte identifikátor a heslo

Obe zálohy vyžadujú autentifikáciu cez heslo


3. v záložke Obnova zálohy v sekcii Vytvorené zálohy: kliknite na EduPage online zálohu


3. tlačidlom Prevziať zálohu z EduPage servera (online) proces online obnovy dokončíte

Bezpečnosť

Záloha databázy je vždy prenášaná šifrovaná zabezpečeným pripojením (SSL cez https). Na prevzatie zálohy databázy je samozrejme potrebné administrátorské heslo, ktorého vloženie si program vyžiada pri spustení príslušnej operácie.

Poznámka

Viaceré operácie sa dajú vykonať aj prostredníctvom vyskakovacieho menu (po stlačení pravého tlačidla na konkrétnej zálohe v zozname). Takto je možné aj zálohu vymazať (či už z tohto počítača, alebo zo serveru).

Upozornenie:

Každý používateľ programu aScAgenda má nárok na 1 zálohu databázy online.
Škola, ktorá má zaregistrovanú verziu programu aScAgenda 2012, má nárok na 3 zálohy online.
Škola, ktorá má zaregistrovanú verziu programu aScAgenda 2013, má nárok na 5 záloh online.
Škola, ktorá používa stránky EduPage PRO, má nárok na 10 záloh online.

Pozrite aj:
Ako nastaviť zálohovanie údajov programu aScAgenda?
Nahrajte Vaše údaje
Nazvite si Vaše nové stránky

Ako si môžem program aSc Agenda zálohovať?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 19043 krát.19043 / 19043
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle