flag aScAgenda - Školský vzdelávací program

Nové rámcové učebné plány (od roku 2011/2012)

Od školského roku 2011/2012 boli ministerstvom školstva pripravené nové rámcové učebné plány, ktoré neviažu hodinové dotácie na konkrétny ročník, ale nechávajú na škole, aby si ich rozmiestnila sama.

Pre uľahčenie distribúcie hodín je pripravené tlačidlo Rozmeniť hodiny, ktoré rovnomerne rozmiestni hodinové dotácie do jednotlivých ročníkov:


Po automatickom rozmiestnení hodín:

Zmeny je možné vykonávať iba v odvodenom pláne (do rámcového plánu samozrejme nie je možné zasahovať). Konkrétny školský plán teda treba odvodiť z rámcového plánu a až potom vykonávať zmeny.

Tieto plány sú pripravené v programe aScAgenda 2012 (od verzie 2012.0.646).

Pozrite aj:
Ako vytvorím prehľad časových dotácií jednotlivých predmetov?
Ako vytvorím nový vzdelávací plán alebo učebný plán?
Ako prenesiem ŠVP na školskú www stránku?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 15446 krát.15446 / 15446
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle