flag aScAgenda - Maturita

Ako automaticky vypočítať celkový počet vyučovaných hodín?

V karte predmetu je možné pre každý predmet nastaviť, či je vyučovaný ako "teória" alebo "prax" (prípadne "klinická prax").

Následne sa v dodatkoch k vysvedčeniam o ukončení štúdia (napr. k maturitnému vysvedčeniu) prepočíta celkový počet vyučovaných hodín teórie (resp. praxe) presne podľa uvedeného zoznamu predmetov. Tento výpočet sa vykonáva v prípade, ak v karte odboru/zamerania nie je priamo zadaný požadovaný počet hodín pre konkrétny odbor.

Pozrite aj:
Ako vytvorím prehľad časových dotácií jednotlivých predmetov?
Ako zadať zoznam predmetov do dodatku k maturitnému vysvedčeniu?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 11656 krát.11656 / 11656
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle