Dokument, ktorý každá škola musí pred začiatkom školského roku urobiť, sa dá vytvoriť aj v programe aScAgenda. Obsahuje hlavné úlohy, ktoré vyplývajú z Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy na školský rok.

Vytvoriť plán práce pre školu môžete v menu Nástroje - Plán práce.

Plán práce pozostáva z niekoľkých častí. V ľavom menu sa nachádzajú položky, ktoré tvoria menu plánu. Kazdú položku môžete potom vyplniť v pravej časti. Tá umožnuje zadať text, pridať tabuľku alebo načítať údaje priamo z wordu.
Napríklad Základné identifikačné údaje sa automaticky prenesú do plánu. Ak ste predtým niečo v názve školy menili, stačí kliknúť na Aktualizuj a nové dáta sa aktualizujú.

alebo menu Personálne zabezpečenie vyučovania. Kliknutím na túto položku sa v pravej časti automaticky zobrazia všetci pedagogický i nepedagogický zamestnanci. Okrem iných možností, ktoré pravé menu ponúka, sa zobrazia ich úlohy a kompetencie, triednictvo s funkciou ktorú vykonávajú.

Vyplnením plánu si ušetríte kopu času. Nemusíte ho písať vo worde a potom sa trápiť s umiestnením na web. Celý plán sa automaticky zobrazí na www stránke školy pri publikovaní z aScAgendy. Stačí zakliknúť zaškrtávač na priloženie plánu k najbližšiemu publikovaniu na školské stránky.
Zverejňovanie na edupage stránke si aktivujte po prihlásení sa ako Administrátor v menu Upraviť vzhľad - Povolené moduly.

Ďalšou skvelou novinkou je prepojenie so záverečnou správou. Stačí kliknúť na Kopírovať vybranú časť. Tá ponúka kopírovanie z minuloročnej správy do tohtoročného plánu a kopírovanie z plánu do záverečnej správy.

Ak si chcete rozpracovaný plán pozrieť, skontrolovať, vytlačiť, prípadne kopírovať, stačí kliknúť na tlačidlo Ukázať plán.
Pozrite aj:
Čo je to správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach?
Ako zverejniť záverečnú správu na www?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 17797 krát.17797 / 17797
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle