flag aScAgenda - Výkazy - RIS

aScAgenda a centrálny informačný systém MŠVVaŠ SR

Informačný systém aScAgenda spolupracuje v najväčšej miere s pripravovaným centrálnym informačným systémom ministerstva školstva.

Viaceré funkcie sú už v programe aScAgenda pripravené, v okamihu technického sprístupnenia prístupových rozhraní na strane štátneho dátového centra budú odblokované aj používateľom (zaregistrovaným oprávneným osobám na každej škole).

Pre správnu funkčnosť synchronizácie je dôležité udržiavať v databáze programu aScAgenda údaje v platnosti. Ide najmä o register žiakov a register učiteľov.

Častá synchronizácia údajov môže škole zjednodušiť komunikáciu so zriaďovateľom a štátnymi orgánmi, do budúcnosti aj ušetriť vypĺňanie jednorázových výkazov.

Odporúčame často aktualizovať program aScAgenda - ak príde zo strany ministerstva ku akýmkoľvek zmenám v komunikácii informačných systémov, zapracovaná zmena sa prejaví v novej verzii programu aScAgenda.

Pozrite aj:
Rezortný informačný systém (RIS)
Čo je to register detí, žiakov a poslucháčov?
Čo je to register zamestnancov?
Ako odoslať údaje o zamestnancoch a žiakoch do centrálneho registra?

Výkazy - RIS Nemožno odoslať údaje?
Kde mám zadať typ dochádzky?
Kde mám zadať druh štúdia/formu osobitnú-nadväzujúcu OVP?
Kde mám nastaviť titul žiakovi?
Kde zadám začiatok a koniec pracovného pomeru?
Ako nastavím správny typ zdravotného znevýhodnenia (VPU, CH, NKS)?
Kde mám vytvoriť chýbajúcu národnosť alebo štátnu príslušnosť?
Čo v prípade, že vychovávateľ (zamestnanec, materská) nemá vyučovaciu povinnosť?
Kde mám zadať týždenný pracovný čas (pracovný úväzok)?
Kreditový príspevok
Začiatok štúdia
Ako a kde sa dá zadať Dĺžka a druh štúdia?
Typ triedy
Ako a kde zadať triedu žiakom?
Kde mám zadať pedagogickú prax?
Kde mám zadať kategóriu zamestnanca?
Špeciálny vzdelávací program
Čo je to "Bez informácie o DŽP"?
Ako evidovať odbory so zameraním?
Čo je to "Druh športu"?
Štúdium v zahraničí


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 69017 krát.69017 / 69017
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle