flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Ako môžem vytlačiť výpis známok (namiesto vysvedčenia)?

Ak chcete tlačiť zjednodušený výpis klasifikácie pozrite prosím:
Ako si môžem vytlačiť univerzálny výpis známok na polroku?

Výpisy známok nájde v tlačových zostavách (Ctrl+P) v sekcii Výpisy. V zozname tlačových zostáv vyberte konkrétne tlačivo, ktoré prislúcha vybranému žiakovi:


Následne stlačte tlačidlo Jazykové mutácie a nastavenia, objaví sa dialógové okno, ktorého súčasťou sú tieto panely:

1. Jazyk tlačiva
- voľba jazykovej mutácie výpisu

2. Vlastnosti
- voľba zobrazenia typu tlačiva - Vysvedčenie/Výpis známok
- voľba (ne)zobrazenia predtlačených predmetov výpisu (Uni verzia)
- voľba zobrazenia podľa polrokov
- voľba zobrazenia pečiatky školy, QR kódu, podpisu riaditeľa

3. Tlač
- Normálna tlač
- Iba tlačivo
- Tlačivo s hviezdičkou


Po nastavení údajov v jednotlivých paneloch, stlačením tlačidla OK zobrazíte výpis, ktorý bude obsahovať podobné údaje ako vysvedčenie, avšak modifikované pre účely výpisu známok (t.j. napríklad sa vytlačí aj prospech "neklasifikovaný" a pod.).

V prípade zrýchlenia tlače či šetrenia toneru využite možnosť jednostrannej tlače:
Poznámka
Všetky vzory Výpisov/Vysvedčení nájdete v bezplatnej verzii aScAgendy.


Pre výpisy nie je potrebné objednávať bianko tlačivá.

Pozrite aj:
Čo je to QR kód na vysvedčení? Treba ho?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 38477 krát.38477 / 38477
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle