flag aScAgenda - Tlač

Nové tlačivá MŠVVaŠ SR

Od mája 2011 sú v programe aScAgenda k dispozícii nové tlačivá, pripravené a schválené priamo Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Nové tlačivá sa dajú ľahko nájsť na začiatkoch zoznamov tlačových zostáv:

Tieto nové tlačivá sa dajú ľahko identifikovať:

Ak má niektorá škola náhodou staršie tlačivá - predtlačené formuláre, bude možné do nich naďalej vtláčať údaje, avšak pre omnoho väčší komfort tlače je jednoznačne odporúčané v budúcnosti objednávať bianko formuláre.

Rozsah aktualizovaných tlačív sa neustále zväčšuje, preto je dobré v čase tlače dôležitých dokumentov (vysvedčení, dodatkov k vysvedčeniam, záverečných diplomov, a pod.) čo najčastejšie aktualizovať program aScAgenda.

Školy, ktoré nemajú registrovanú verziu programu aScAgenda môžu použiť bezplatnú verziu programu aScAgenda na tlač prázdneho formuláru:

Nové tlačivá sú automaticky pripravované vo všetkých potrebných jazykových mutáciách. Preto netreba pracne vyhľadávať v zozname konkrétne tlačivo v cudzom jazyku, ale stačí pred samotnou tlačou zvoliť požadovanú jazykovú mutáciu, resp. kombináciu dvoch jazykov (napr. slovensko-maďarské tlačivo):

Pozrite aj:
www.minedu.sk


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 15723 krát.15723 / 15723
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle