flag aScAgenda - Maturita

Ako naimportovať výsledky PFEČ do agendy manuálne?

Ak sa škola nestihla prihlásiť na automaticky odber výsledkov PFEČ, môže výsledky naimportovať manuálne.
Je potrebné, aby škola stiahla výsledky zo stránky SVSBB. Tieto výsledky sú v excelovskom súbore. Do clipboardu označte jednotlivé predmety, zvlášť Slovenský jazyk, zvlášť Anglický jazyk, atď. Pomocou CTRL + C označenú časť skopírujete do clipboardu aScAgendy.

V aScAgende cez menu Súbor - Import - Import maturity... načítajte tieto údaje do aScAgendy.

Je potrebné pomenovať jednotlivé stĺpce.
- Prvý stĺpec budú rodné čísla.
- Druhý a tretí stĺpec ignorujte. Ak sa však druhý stĺpec záhadne pomenuje sám, je potrebné názov stĺpca vymazať a to pomenovaním prázdneho políčka - Nič.
- Štvrtý pomenujte podľa toho, ako je predmet zadaný v karte žiaka, napr: ak majú žiaci prvý predmet SJL, tak ho pomenujete nasledovne: 1.predmet - %PFEČ.
- Piaty stĺpec bude pomenovaný podobne ako štvrtý: 1. predmet - Percentil.
Ak je napríklad AJ v karte žiakov na druhom mieste tak sa štvrtý stĺpec bude volať 2.predmet - %PFEČ. Piaty: 2.predmet - percentil. Presne podľa poradia ako sú predmety priradené v karte žiakov.

Je veľmi dôležité importovať každý predmet zvlášť. Dodržte pri importe aj pozíciu predmetu.
Ak ste sa prihlásili k automatickému prevzatiu výsledkov, tento návod sa vás netýka.
Pozrite aj toto:

Ako sa prihlásiť k elektronickému prevzatiu výsledkov z MS 2023 PF EČ z NÚCEM/NIVAM?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 9627 krát.9627 / 9627
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle