flag aScAgenda - Žiacka knižka cez Internet

Ako prebieha synchronizácia údajov medzi aScAgendou a žiackou knižkou na internete?


Použitím funkcie publikovania údajov sa údaje aj spätne prenášajú do programu aScAgenda. Funkcia teda nie je jednosmerná (vybrané údaje z programu aScAgenda na školskú www stránku), ale aj obojsmerná (zmeny vykonané v internetovej žiackej knižke sa načítajú do programu aScAgenda).

Synchronizácia údajov prebieha tak, že:
1. sa do programu aScAgenda načítajú zmeny z www stránky.
2. program vypíše zoznam zmien, s tým, že si môžete zaškrtnúť, ktorá zmena sa má akceptovať, resp. neakceptovať. (v tomto zozname ste si možno všimli, že niektoré zmeny sú možno rovno neakceptované, lebo označujú zmenu, ktorá sa nedá vykonať - napríklad zmazanie známky, ktorú ste už zmazali v aScAgende (po poslednom synchronizovaní))
3. následne prebehne načítanie údajov. Je možné, že niektoré komplikované postupnosti (vytvorenie, zmena, zmena, zmazanie jednej známky) si program "nevšimne" hneď, a vy ich akceptujete na načítanie. Následne sa však načítať nedajú (napríklad preto, že niektorý z krokov postupnosti nemôže byť vykonaný). Vtedy Vám program napíše hlásenie o nemožnosti načítania niektorých údajov. Obyčajne ich nebýva veľa. Je dobré opätovne synchronizovať a lokalizovať tieto neuskutočniteľné zmeny v zozname a "odškrtnúť" ich. (ide o to, aby sa žiadna známka nestratila, preto toľko upozornení). Toto by Vám mohlo pomôcť.
4. Keď sa zmeny načítajú a synchronizujú s aScAgendou, opätovne sa pošlú už "nasynchronizované" zmeny naspäť na stránku.

Ak ste v časovej tiesni, a chcete "za každú cenu" ihneď synchronizovať, je možnosť úskalie kroku 3. zjednodušiť. Stačí pred synchronizáciou zvoliť
menu Nástroje – Administrácia – Publikovanie a synchronizácia – Rýchla náprava procesu synchronizácie... alebo Ctrl+Shift+Q (v hlavnej obrazovke aScAgendy, program sa prepne do iného režimu - o čom Vás informuje) a budete mať možnosť pokračovať aj bez prácnej lokalizácie zmien v zozname.
Toto program vypíše po aktivovaní funkcie:


Pri následnej synchronizácii, keď sa zobrazí okno z nenačítateľnými zmenami, bude možné po jeho zatvorení zvoliť pokračovanie procesu synchronizácie.

Pozrite aj:
Prečo preniesť kompetenciu zadávania priebežných známok na IŽK?
Kedy naposledy prebehla posledná synchronizácia aScAgendy s WWW stránkou?
Nevidím minuloročné známky zadané na EduPage v ascAgende


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 23914 krát.23914 / 23914
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle