flag aScAgenda - Dochádzka žiakov

Je možné zobraziť údaje z aSc Prístupového systému pri zadávaní vymeškaných hodín priamo v aScAgende?

Áno. V programe aScAgenda 2011.

Predpoklady:
1. Funkčný prístupový systém.
2. Škola má edupage stránku (viac o školskej www stránke sa dočítate na: Elektronická žiacka knižka )
3. Údaje z prístupového systému sú na edupage stránke k dispozícii pre žiakov a učiteľov (chránené prihlásením).
4. Zobrazuje sa dochádzka po dňoch.

Všimnite si, že žiačka s číslom 29 nemá zaznamenaný prístupovým systémom príchod (odchod), z čoho je zrejmé, že hodnota (6) v stĺpci Ospravedlnené (Neospravedlnené) by nemala absentovať:

Pozrite aj:
Ako sa zadáva dochádzka v aScAgende?
EduPage


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 12557 krát.12557 / 12557
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle