flag aScAgenda - Známkovanie

Čo sú Pochvaly/poznámky, ako ich zadávať, kto ich vidí?

Pochvaly/poznámky slúžia na bezprostrednú, jednosmernú komunikáciu vyučujúceho s rodičom. Vyučujúci (autor Pochvaly/poznámky) zadáva informáciu rodičovi, buď v aScAgende, alebo v internetovej žiackej knižke.


1. zadávanie Pochvaly/poznámky v aScAgende

V sekcii Známky zvoľte triedu i predmet žiaka a kliknite na Pochvaly/poznámky v riadku žiaka.


Tlačidlom Pridať zadajte obsah poznámky.


V detailoch Pochvaly/poznámky nájdete potrebné informácie, po prečítaní záznamu rodičom pribudne, v detailoch, dátum prečítania.

V sekcii Pochvaly/poznámky má učiteľ ucelený prehľad, ktorý si môže variabilne vyskladať podľa potreby.

Upozornenie:
Na zadávanie Pochvaly/poznámky je potrebné mať administrátorom zadefinované správne právo (právo na známky = právo na Pochvaly/poznámky)
Pochvaly/poznámky je oprávnený zadávať len učiteľ, administrátor je tu len v úlohe pozorovateľa.
Po zadanej položke Pochvaly/poznámky je potrebná synchronizácia, aScAgenda -> IŽK (alebo opačne).
Po prečítaní Pochvaly/poznámky rodičom sa v sekcii Známky mení farebnosť ikony na šedú, bezfarebnú.

Pozrite aj:
Aké práva môže mať priradené učiteľ?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 15039 krát.15039 / 15039
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle