flag aScAgenda - Inštalácia programu

Ako zablokovať aScAgendu pre ostatných klientov? Ako zistiť, kto práve aScAgendu používa?

Niekedy počas fungovania školy môže nastať situácia, že potrebujete zamedziť prístup všetkým počítačom k databáze (samozrejme okrem jedného - správcu). Dôvodom na takéto zamedzenie môže byť napríklad:
* už sú uzatvorené známky, avšak je ešte potreba zmeny - túto zmenu chce robiť už iba administrátor
* plánuje sa reštart serveru - chceme zabezpečiť, aby aScAgendu nikto nepoužíval
* potreba spustiť konverziu databázy, alebo obnovenie nejakej zálohy

Taktiež je možnosť zamedziť prístup iba konkrétnemu počítaču (alebo viacerým konkrétnym počítačom) - hoci aj z veľmi špecifických dôvodov, ako napríklad ak vzniká nedôvera medzi pedagógmi.

V menu Nástroje - Administrácia - Momentálne prihlásení klienti môže administrátor aScAgendy dočasne zablokovať prácu na vybraných alebo aj na všetkých klientskych počítačoch.

V zozname momentálne prihlásených počítačov môžete označiť, ktoré sa majú odpojiť (čím sa im zamedzí prístup) a odpojiť kliknutím na tlačidlo "Odpojiť vybraných klientov".

Tlačidlom "Odpojiť všetkých klientov" sa zamedzí prístup všetkým okrem toho, kto tento povel vydal.

Ak chcete opätovne povoliť prácu s databázou programu aScAgenda všetkým počítačom, dá sa to povelom "Umožniť pripojenie klientov" (tlačidlo sa objaví v prípade, že je aspoň jednému počítaču prístup zamedzený).

Poznámky:
* Obmedzenie sa týka výlučne počítačov, nie používateľov. Teda ak má niektorý počítač zamedzený prístup, nebude sa môcť z neho prihlásiť ani používateľ s administrátorskými právami.
* Ak je na odpájanom počítači spustený program aScAgenda, po vykonaní odpojenia (z iného počítača) môže trvať do 5 minút, kým sa program vypne. Ak chcete odpojiť všetky počítače, v priebehu pár minút môžete aktualizovať zoznam pripojených počítačov a sledovať, ako ubúdajú.
* Program aScAgenda sa na odpojenom počítači nepodarí spustiť - spusenie skončí hlásením o odpojení počítača.
* Ak je všetkým klientskym počítačom zamedzený prístup, bude o tom administrátor informovaný pri spustení aScAgendy (samozrejme na tom počítači, ktorý nie je odpojený).
* Nie je možné odpojiť samého seba.

Pozrite aj:
Čo je to konverzia databázy?
Ak používame program po školskej sieti, občas sa veľmi spomalí, alebo zmrzne server.
Ako sa používa aScAgenda v školskej sieti?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 17430 krát.17430 / 17430
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle