flag aScAgenda - Komunikácia školy so zriaďovateľom

Ako pripraviť údaje pre Zriaďovateľa, ktoré mu odovzdáme na USB kľúči?

Program aScAgenda pre školu vie komunikovať priamo s programom aScAgenda pre zriaďovateľa. Stačí ak sa údaje zo školskej aScAgendy uložia na prenosové médium (napr. USB kľúč), ktoré odnesiete svojmu zriaďovateľovi a ten ich automatickou funkciou svojho programu (aScAgendy pre zriaďovateľa) načíta. Program aScAgenda pre Zriaďovateľa existuje v bezplatnej základnej verzii, takže ak ho Váš zriaďovateľ zatiaľ nemá, môže mu ho zadarmo nainštalovať. Návod ako inštalovať

Príprava údajov pre zriaďovateľa:

v menu Hlavný – zvoľte Odoslať štatistiky:


zaškrtnite nasledujúcu možnosť:


a potvrďte tlačidlom Pripraviť súbor.
V nasledujúcom okne si pozorne prečítajte oznam a stlačte OK.


V počítači si uložte práve vytvorený súbor pre zriaďovateľa. Ten doručte Vášmu zriaďovateľovi, napríklad mailom. Upozornenie: súčasťou emailu nesmie byť heslo.

Poznámka:
Ak používate internetovú žiacku knižku, teda máte edupage stránku, môžete si úlohu zjednodušiť tým, že vždy pri publikovaní údajov sa pripoja aj údaje pre zriaďovateľa, a ten si ich môže kedykoľvek prevziať. Získa sa tak priamejšia a operatívnejšia komunikácia o údajoch. Viac informácii o tomto spôsobe komunikácie so zriaďovateľom si môžete prečítať tu: Ako odoslať údaje Zriaďovateľovi školy priamo z aScAgendy?

Pozrite aj:
Ako si stiahne údaje o škole zriaďovateľ?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 18790 krát.18790 / 18790
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle