flag aScAgenda - Import údajov

Import krúžkov do programu aScAgendy z iných programov

Od verzie aScAgenda 2011.0.574 je obohatený import o položku Navštevuje krúžky.


Táto funkcia, však, nenahrádza funkciu vytvárania nových krúžkov, importujú sa len tie krúžky, ktoré databáza aScAgendy obsahuje.
Pri importe nie je potrebné zadávať celý názov krúžku, stačí ak sa uvedie skratka (prípadne ID krúžku).V prípade importu krúžkov, v ktorých si žiak uplatňuje vzdelávací poukaz musíte zadať v importe stĺpec Navštevuje krúžky so stĺpcom jedinečného identifikátora (buď rodné číslo alebo číslo vzdelávacieho poukazu) v kombinácii so zaškrtnutou možnosťou: Doplnenie údajov napr. dopisovanie trvalého ...
V takom prípade nemusí byť uvedené meno a priezvisko.


Upozornenie: krúžky, takto importované nahradia, prípadné, staré záznamy krúžkov databázy aScAgenda

Pozrite aj:
Ako prenesiem údaje do programu aSc Agenda z iných programov?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 10431 krát.10431 / 10431
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle