flag aScAgenda - Inštalácia programu

Som administrátor školskej siete. Ako zautomatizovať inštaláciu programu aScAgenda?

Program aScAgenda sa aktualizuje automaticky, raz za niekoľko dní vyzve používateľa či chce skontrolovať existenciu novej verzie. Ak nová verzia existuje, program potrebné súčasti prevezme (stiahne) zo stránky agenda.skoly.org a spustí inštaláciu.

V prípade používania aScAgendy v školskej sieti na viacerých počítačoch, je dobré mať vždy na všetkých počítačoch verziu programu čo najčerstvejšiu. Akonáhle ktorýkoľvek klientský počítač prevezme novú verziu, na školský server sa umiestni inštalátor, a ostatné klientské počítače už nepotrebujú novú verziu sťahovať z Internetu, stačí im ju nainštalovať priamo zo školského serveru.

Pokračovanie tohto návodu je určené pre technicky zdatnejších používateľov a administrátorov, ktorí radi veľa konfigurujú a nastavujú. Za úplne bežných okolností netreba nič nastavovať. Úskalia vznikajú vtedy, ak sú klientské počítače obmedzené - napr. príliš limitovaný používateľ, ktorý nemá právo ani inštalovať.

V menu Nastavenie - Preferencie - záložka Systém, je možné nastaviť, ako sa má táto automatika správať:

Zaškrtávačom "Povoliť automatickú kontrolu, či existuje nová verzia aScAgendy" sa dá povoliť, resp. zakázať to, aby program používateľa pri spustení vyzval na kontrolu existencie novej verzie.

Zaškrtávač "Povoliť inštaláciu novej verzie aScAgendy z klientského počítača" v prípade odškrtnutia neumožní klientskej aScAgende automatickú inštaláciu aktualizácie (aj keď sa preverí jej existencia).

Zaškrtávač "Povoliť limitovanému používateľovi inštalovať novšiu verziu" môže poslúžiť v prípade, že z akéhokoľvek dôvodu limitovanému používateľovi inštalácia zvyčajne zlyháva (vtedy je dobré jej vopred zamedziť).

Ak riešite aktualizáciu programu "vo vlastnej réžii", možno poslúžia nasledovné informácie:

Inštalačný program aScAgendy "AgendaSetup_vXXX.exe" sa dá spustiť s parametrom "/S" - tzv. tichá inštalácia. Program sa bez otázok nainštaluje do posledne používaného adresáru (t.j. zvyčajne C:\aScAgenda).

Od verzie aScAgendy 2011.0.565, sa inštalátoru dá povedať okrem parametra "/S" aj parameter "/L", ktorý znamená "nespustiť po inštalácii". Teda kombináciou "/S /L" sa program iba potichu nainštaluje.

Ako sa používa aScAgenda v školskej sieti?
Ako si skontrolujem akú verziu programu používam?
Ako si môžem zistiť či je už novšia verzia programu aSc Agenda, akú práve používam?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 15120 krát.15120 / 15120
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle