flag aScAgenda - Dochádzka žiakov

Ako zadávať dochádzku za teóriu a prax oddelene?

Od verzie 2011 sa dajú v aScAgende presne zvoliť stĺpce, pre ktoré sa zadávajú údaje. Ide o stĺpce "Spolu", "Teória", "Prax". Túto voľbu je možné vykonať v menu Nastavenie - Preferencie - Dochádzka.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 9280 krát.9280 / 9280
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle