flag aScAgenda - Známkovanie

Používať známky, body, alebo percentá?

V aScAgende sú k dispozícii tri spôsoby hodnotenia:

známky (s nastaviteľnou váhou)

body (rešpektuje sa maximálny počet)

percentá (zadáva sa hodnotenia v percentách, je však možnosť vzájomne hodnotenia vážiť) - novinka od verzie aScAgenda 2011

Pri známkovaní sa hodnotí známkami 1,2,3,4,5. Ak jednotlivé udalosti majú rôznu váhu - napríklad hodnotenie domácej úlohy nie je až také významné ako hodnotenie polročnej písomky, tieto váhy je možné zadať. Štandardná váha je 20, ak chceme dať udalosti trojnásobnú váhu, použijeme 60.

Pri hodnotení bodmi používame bodové hodnotenie v rozmedzí od nuly až po zvolený maximálny počet bodov za udalosť. Teda napríklad domácu úlohu hodnotíme maximálne desiatimi bodmi a veľkú písomku päťdesiatimi. Je však možné udeliť aj extra body (napr. 55 z 50), čo však môže mať za následok celkové hodnotenie prevyšujúce 100%.

Pri hodnotení percentami sa očakáva zadávanie výsledku jednotlivej udalosti v percentách, t.j. číslom od nula do sto. Číslo môže byť aj desatinné, ak to situácia vyžaduje. Taktiež sa umožňuje zadať číslo cez 100 (alebo menej než nula), z matematicky logickými následkami. Ak majú udalosti rôznu dôležitosť, je možné podobne ako pri známkovaní používať váženie - nastaviť podiel udalosti na celkovom hodnotení žiaka z predmetu.

Pozrite aj:
Možnosti hodnotenia žiakov v prostredí EduPage
Na čo sú pri známkovaní udalosti? Čo všetko sa v nich dá zadať?
Ako zvoliť, či používame v škole známky alebo body? Dajú sa nezaradené hodnotenia zakázať?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 15054 krát.15054 / 15054
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle