flag aScAgenda - Základné otázky

=Čo je nové vo verzii aScAgenda 2011?

=O verzii aScAgenda 2012 sa dočítate na tomto mieste
Čo je nové v novej verzii programu aScAgenda?

Verzia aScAgenda 2011 bola zverejnená od začiatku augusta 2010. Funkcie programu budú postupne pribúdať v priebehu školského roku 2010/2011.

Používatelia programu aScAgenda verzia 2011 majú taktiež nárok na aktualizácie a zákaznícku podporu počas celého školského roku 2010/2011.

Používatelia rozšírenej verzie programu aScAgenda 2007, 2008, 2009, resp. 2010 majú naďalej k dispozícii všetky funkcie programu aScAgenda 2007, 2008, 2009, resp. 2010 bez časového obmedzenia.

Pozrite aj: Objednávkový formulár

Priebežne aktualizovaný zoznam noviniek a vylepšení nájdete na tejto stránke

Novinky v príprave pre program aScAgenda 2011:

* Automatický prenos zákonom špecifikovaných údajov registra žiakov a registra učiteľov do RIS - rezortného informačného systému ministerstva školstva
* Stredné školy – implementácia zaručeného elektronického podpisu pre účely elektronického podávania prihlášok na vysoké školy
* Tvorba Školského vzdelávacieho programu
* Výrazné vylepšenie časti Školská knižnica – história výpožičiek, upomienky, štatistiky
* Online backup – možnosť zálohy zašifrovanej databázy údajov bezpečným pripojením na chránený server
* Evidencia sviatkov, prázdnin, prepojenie na zadávanie dochádzky, evidencia cestovného, počet dní žiaka v škole
* Všetky nové tlačivá, vysvedčenia, dodatky, protokoly a rozhodnutia, postupne pridávané a aktualizované v priebehu školského roku 2010/2011.

Pozrite aj:
=Čo je nové vo verzii aScAgenda 2010?
Dajú sa dialógové okna zväčšovať, resp. zmenšovať?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 12469 krát.12469 / 12469
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle