flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Priame zadávanie údajov do tlačiva (Interaktívny náhľad)

Interaktívny náhľad


aScAgenda prichádza s novým modulom Interaktívny náhľad. Hlavným poslaním Interaktívneho náhľadu je čo najrýchlejšia, individuálne najjednoduchšia editácia vysvedčenia. Interaktívna editácia by nemala slúžiť ako nástroj pre zadávanie dát vo všeobecnosti, ale má sa týkať takých zmien, ktoré chcete zmeniť, resp. opraviť na poslednú chvíľu. Všetky zmeny v interaktívnom náhľade sa po uložení prenášajú do databázy, čím sa nestávajú samoúčelnými.

Práca na interaktívnych zmenách Interaktívneho náhľadu je veľmi jednoduchá. Prepnite sa do modulu Interaktívny náhľad.


Zo zoznamu vyberte parametre súvisiace s obdobím, triedou a identifikačným číslom tlačiva. V ľavej časti sa zobrazia žiaci zvolenej triedy a v hlavnom okne vysvedčenie, podľa označeného žiaka a ostatných navolených parametrov.

- údaje na modrom pozadí nesú informácie o dátach z databázy
- údaje na modrom pozadí, ohraničené oranžovým rámčekom, nesú informácie o povinných dátach z databázy
- údaje na hnedom pozadí nesú informácie o zmene vykonanej priamo v interaktívnom tlačive (po uložení zmien, tlačidlo Uložiť zmeny, sa editované pole zobrazí už v modrom režime)

Farebné "podsvietenie" si samozrejme môžete vypnúť talčidlom Farebnosť.

Príjemnou pomôckou, ktorú určite oceníte je hromadné kopírovanie dát priamo v interaktívnom náhľade. Napríklad, ak chcete podľa jedného žiaka, za predpokladu, že všetci žiaci disponujú rovnakou hodnotou nastaviť tú istú hodnotu (zo správania) všetkým. Vstúpte teda do editovaného poľa, nastavte hodnotu a tlačidlom Kopírovať všetkým preneste informáciu žiakom zvolenej triedy.


Ak ste ex post zistili, že ste omylom skopírovali nesprávny údaj žiakom, nepodliehajte panike a stlačte tlačidlo Pôvodná hodnota. Pôvodná hodnota sa však nastaví len u zobrazeného žiaka.
Upozornenie: Po uložení zmien nie je možné vrátiť pôvodnú hodnotu.

Vypĺňanie políčok je poloautomatické. Kliknutím myšou na niektoré z nich automaticky ponúkne možnosť voľby, po výbere hodnoty v políčku sa kurzor automaticky premiestni do ďalšieho v poradí.


Presúvanie sa z jedného poľa do druhého môžete realizovať aj prostredníctvo klávesnice tabulátor (Tab) alebo klávesnice Enter. Sú takmer rovnocenné. Šípkami klávesnice vyberáte možnosť z ponuky, klávesy Tab/Enter slúžia ako potvrdenie výberu šípok a zároveň presun do najbližšieho políčka. Kombináciu klávesníc Shift + Tab sa posúvate z jedného políčka do druhého v opačnom poradí.

Parafovanie (vyškrtávanie) prázdnych políčok nastavíte priamo v interaktívnom náhľade:


Modul Interaktívny náhľad môžete využiť aj na zápis identifikačný čísel rôznych typov tlačív. V zozname vyberte parametre zodpovedajúce identifikačnému číslu (typ tlačiva + skladové číslo) a identifikačné číslo vpíšte do políčka preň určeného. Kde sa dajú zadať identifikačné čísla tlačiva AA * 0123456, dá sa zistiť zoznam čísel vytlačených vysvedčení?


Pozrite aj:
Ako zapnúť automatické vyškrtávanie (parafovanie) prázdnych políčok?
Čo robiť, ak mi chýba niektoré konkrétne tlačivo?
Ako editovať nové ministerské tlačivá?
Dá sa zmeniť hodnota políčka aj priamo počas zobrazenia ukážky tlače?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 27383 krát.27383 / 27383
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle