flag aScAgenda - Maturita

Usmernenie k vyplňovaniu vysvedčení o MS v súvislosti s uznaním náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka

Žiakom stredných škôl, ktorým bola uznaná náhrada maturitnej skúšky z cudzieho jazyka (CJ) podľa vyhlášky MŠ SR č. 319/2008 Z. z. o uznaní náhrady maturitnej skúšky z CJ v znení neskorších predpisov sa na prednej strane vysvedčenia o MS v kolónke Predmet uvedie napr. Nemecký jazyk – náhrada. Ostatné kolónky v riadku (Úroveň, Hodnotenie častí MS) sa vyčiarknu. Na zadnej strane vysvedčenia o maturitnej skúške sa uvedie nasledovný text:


Hodnoty zadané v karte žiaka sa automaticky prejavia v texte:


Pre zadávanie čísla a dátumu rozhodnutia pozrite prosím: Archív tlačených dokumentov

Poznámka: V prípade, že text zadnej strany sa nezobrazuje, skontrolujte v editovacom móde Ako si môžem predvolenú zostavu editovať? správne hodnoty:


Pozrite aj:
Ako vytlačiť vysvedčenia a protokoly iba žiakom ktorí domaturovali v daný deň?
Ako oznámiť/vytlačiť žiakom výsledky maturitnej skúšky?
Ako získam zoznam maturantov, ktorí si uplatňujú náhradu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 12945 krát.12945 / 12945
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle