flag aScAgenda - Známkovanie

Ako postupovať pri hodnotení jedného predmetu viacerými učiteľmi v jednej triede?

1. v sekcii Známky zvoľte obdobie, predmet a triedu


2. tlačidlom Pridaj písomku/skúšanie vytvorte toľko skupín koľko učiteľov bude konkrétny predmet hodnotiť (nie je vylúčené, že vytvorené skupiny môžu mať jedného učiteľa).


3. v menu Nástroje - Osnova hodín-práva (Ctrl+O) označte v tabuľke predmet v triede
4. vyberte učiteľov oprávnených hodnotiť zvolený predmet
5. tlačidlom Príslušnosť žiakov otvoríte nové okno, tam označte príslušnosť žiakov k učiteľom


6. príslušnosť žiakov k učiteľovi sa samozrejme prejavuje aj v internetovej žiackej knižke


Učiteľ môže zadať hodnotenie len žiakovi podľa príslušnosti v bode 5.

Poznámka: Učiteľ musí mať právo na predmet zadané administrátorom.

Pozrite aj:
Na čo sú pri známkovaní udalosti? Čo všetko sa v nich dá zadať?
Ako priradiť práva učiteľovi priamo cez osnovu hodín?
Aké práva môže mať priradené učiteľ?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 10810 krát.10810 / 10810
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle