flag aScAgenda - Register zamestnancov

Ako evidovať školenia učiteľov, počet kreditov?

Vo verzii 2010 môžete evidovať aktivity a školenia učiteľov, podľa zakona o pedagogických zamestnancoch č. 317/2009 Z. z.
Čo je to register zamestnancov?
Vo verzii 2012 je aktuálny zákon 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa a meni zákon č. 317/2009 Z. z., o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Ak sa ped. zamestnanec zúčastní školenia alebo iných aktivít, za ktoré mu budú pridelené kredity, je potrebné najprv takéto školenie v menu vytvoriť: Stačí rozkliknúť kartu učiteľa a záložku Register - Prehľad pre všetkých učiteľov - Novy.Taktiež je tu možnosť pridať si Typ školenia. Novela zákona v §47a ods. 4, hovorí, že kredity priznáva riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia. Ak sú kredity uznané, v agende sa o tom urobí záznam.

v karte učitela sa to prejaví takto:

Alebo si ich môžete vytvoriť iným sposobom: Pomocné zoznamy - Školenia - Nové. V karte Školenia si vyplníte potrebné údaje a zadáte maximálny počet kreditov, ktorými je školenie ohodnotené.
Poznámka: školiace stredisko vytvoríte v menu Škola - Partneri

V §47a ods. 13, zákon určuje riaditeľovi zverejniť na verejne prístupnom mieste v škole, alebo školskom zariadení informáciu o uznaných kreditoch. táto informácia obsahuje:
a, meno a priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca
b, určenie aktivity alebo programu kontinuálneho vzdelávania, za ktoré sa kredity uznávajú
c, počet uznaných kreditov.

Tieto údaje sa dajú vytlačiť pomocou predpripravenej tlačovej zostavy v sekcii Adminsitrácia:

Ukážka výstupu:

Škola má taktiež možnosť zverejniť túto informáciu na webovej stránke školy cez synchronizáciu. Tieto údaje sa prenášajú do modulu Kredity (ktorý si môžete zapnúť alebo vypnúť na Vašej školskej EduPage stránke v sekcii Moduly).Všetky Vami zadané kredity sa Vám automaticky, za predpokladu, že ste zaškrtli Automaticky vypočítať kredity..., spočíta v kolónke Kredity.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 41533 krát.41533 / 41533
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle