flag aScAgenda - Prijatie nových žiakov do školy

Dá sa v aScAgende nastaviť automatické vyhodnotenie prijímacich skúšok?

Je to možné, ak si v časti Pomocné zoznamy - Prijímacie skúšky pri zadaní podporných kritérií zaškrtnete zaškrtávač Zadať minimálny počet bodov, určujúcich či bude uchádzač prijatý. Ako vidíme môžete si vybrať z dvoch kritérií. Buď žiakovi zadáte minimum bodov na prijatie pre každé kritérium zvlášť alebo mu nastavíte celkový počet bodov zo všetkých kritérií.

Ak ste žiakovi zadali do tabuľky výsledky prijímacich skúšok, program ich automaticky vyhodnocuje a môžete okamžite vidieť, či žiak spĺňa alebo nespĺňa vami zadané kritéria.

Ak nechcete manuálne zadávať žiakom nový statut, zo Zúčastňuje sa na Prijatý, môžete použiť tlačidlo v menu Hlavný - Automatické vyhodnotenie. Program každému žiakovi pridelí správny status podľa toho, či žiak splnil Vami zadané kritéria.

Ak prijímacie skúšky pozostávajú z viacerých kôl napr. ako vidite na obrázku, Talentové skúšky a Ústne skúšky, program vyhodnotí podľa kritérií všetky kolá a pridelí žiakovi správny status. Ako vidíme na obrázku, žiačka Babková síce talentové skúšky urobila, ale ústne skúšky neurobila a systém podľa nastavených kritérií vyhodnotil, že žiačka Babková v celkovom hodnotení neuspela, preto je neprijatá. Tiež je možné, že sa študent nezúčastňuje talentových skúšok, (žiak Chudík), ale ústnych skúšok sa zúčastnil a bol úspešný, v tomto prípade na základe kritérií systém vyhodnotil, že je prijatý.

Ak nechcete využiť Automatické vyhodnotenie pozrite túto linku: Postup prijímania žiakov do školy.

Pozrite aj:
Dajú sa pri prijímaní žiakov použiť špeciálne pravidlá?
Ako previazať výsledky Testovania 9 s vyhodnocovaním prijímacích skúšok?
Ako vyriešiť zoradenie žiakov s rovnakým skóre?
Môžu sa zadať údaje zapisovaného žiaka aj na školskej www stránke?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 13437 krát.13437 / 13437
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle