flag aScAgenda - Známkovanie

Ako fungujú komisionálne skúšky?

1. spôsob

Sekciu Komisionálna skúška nájdete v ľavom paneli aScAgendy.


Sekcia obsahuje Komisionálne skúšky a Komisie skúšok. V prvom kroku zvoľte Komisie skúšok:

a zadajte potrebné informácie, ktoré bezprostredne súvisia so zadávaním informácií v sekcii Komisionálne skúšky:

2. spôsob

V sekcii Známky kliknite na inkriminovaný predmet žiaka vykonávajúceho komisionálnu skúšku a stlačte tlačidlo Komisionálna skúška. Otvorí sa dialógové okno, v prípade, že ste postupovali 1. spôsobom informácie v ňom už budú obsiahnuté.

Protokol o komisionálnej skúške nájdete v tlačových zostavách (Ctrl+P).


Výslednú známku nie je potrebné zadávať manuálne, využite prosím automatické započítanie opravenej známky. Samozrejme nezabudnite pregenerovať:

Pozrite aj:
Ako zadať komisiu záverečnej alebo absolventskej skúšky?
Kde nastavím čas komisionálnej skúšky?
Prehľad komisionálnych skúšok priamo v karte žiaka
Ako zobraziť známky aj z komisionálnych skúšok v prehľade známok?
Ako zakázať/povoliť zmeny známok (ak už je trieda kompletne klasifikovaná)?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 36022 krát.36022 / 36022
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle