flag aScAgenda - Práca so zoznamami

Ako mám zobraziť žiakov v aktuálnom šk. roku, ktorí (nie) sú žiakmi školy

V sekcii Zoznam stlačte tlačidlo Filter, následne v dialógovom okne zvoľte zaškrtávač podľa potreby.

Poznámka: Filter sa vzťahuje aj na študentov s prerušeným štúdiom.
Podľa nastaveného filtra sa budú žiaci zobrazovať aj v tlačových zostavách.
Napr.: Ak máte žiaka, ktorý ukončil štúdium pred odovzdaním vysvedčenia a filter nastavený na možnosť Všetci žiaci v takom prípade sa daný žiak v známkach nezobrazí, ale v tlačových zostavách pri ukážke tlače bude zobrazený. Je preto potrebné mať Filter vždy aktívny.
Pozrite aj:
Ako používať filter riadkov v zozname?
Ako zadať prerušenie/pozastavenie štúdia? Čo ak sa štúdium preruší viac krát?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 15275 krát.15275 / 15275
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle