flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Kde sa dajú zadať identifikačné čísla tlačiva AA * 0123456, dá sa zistiť zoznam čísel vytlačených vysvedčení?

1. spôsob

Od verzie aScAgenda 2010.0.497 je možné každému žiakovi evidovať čísla tlačív, ktoré boli pre neho použité.

V karte žiaka, v záložke Vysvedčenia, sú nové políčka - Identifikačné číslo tlačiva:

Tieto čísla sa dajú aj vytlačiť použitím tlačových zostáv v sekcii Klasifikácia podklady.

2. spôsob

Identifikačné čísla tlačív evidujete hromadnou operáciou.
V menu Nástroje – Hromadné operácie - Administrácia – Nastaviť vybraným žiakom číslo tlačiva.
Po zvolení typu tlačiva (dodatok, vysvedčenie) zadajte identifikačné číslo,
predpokladáme, že pre jednu triedu (rovnaké skladové číslo tlačiva) je pridelených napríklad 20 tlačív v rozhraní identifikačných čísel EE*0000001 až EE*0000020, čo by znamenalo že do políčka Číslo tlačiva zadáte EE*0000001.


V akom poradí v sekcii - Zoznam - žiakov označíte v takom sa im automaticky čísla vygenerujú od najnižšieho po najvyššie.


Pri označovaní žiakov v Zozname myškou je potrebné stlačiť klávesu CTRL.
Ako vidíte Maturantka Jana bola v zozname označená ako prvá, Borovská Jana ako druhá, a Fedorková Martina ako tretia.
V tomto poradí sa im čísla automaticky pridelili.

Identifikačné čísla vydaných tlačív (dodatky, vysvedčenia, ...) nájdete v tlačových zostavách:


Pozrite aj:
Priame zadávanie údajov do tlačiva (Interaktívny náhľad)


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 30897 krát.30897 / 30897
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle