flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Prečo sa na vysvedčení tlačí aj meno triedneho učiteľa a riaditeľa školy?

Nové tlačivá vysvedčení majú nový tlačový predpis. Mená triedneho učiteľa a riaditeľa školy sa preto tlačia na zadnú stranu vysvedčení.

Tlač mien triedneho učiteľa a riaditeľa školy sa však dá vypnúť. V menu Nastavenie - Preferencie - Tlač vysvedčení:

To, či sa tieto mená budú alebo nebudú tlačiť na vysvedčeniach, je na voľbe vedenia školy.

V pripade, že sa počas roka zmenil riaditeľ školy a vy chcete vytlačiť vysvedčenie, kde v prvom polroku je stary riaditeľ a druhom novy riaditeľ, musíte si v menu Pomocné zoznamy - Všeobecné - Nový, dopísať novu hodnotu.

Názov tejto hodnoty napište v tvare ako na obrázku.


Ako docieliť, aby sa v rozhodnutiach tlačilo Riaditeľka namiesto Riaditeľ?
Ako správne nastaviť meno riaditeľa pri tlači dokumentov, aj historických?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 16749 krát.16749 / 16749
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle