flag aScAgenda - Školský vzdelávací program

Ako prideliť triede jeden a viac vzdelávacích plánov?

Vzdelávací program triede, ktorá ma dva alebo viac študijných odborov nastavíte cez menu Nástroje - Hromadné operácie.

V dialogovom okne Hromadné operácie zvoľte Maturita a následne vyberte Nastav učebný plán pre študentov.

Pozrite aj:
Ako vytvorím prehľad časových dotácií jednotlivých predmetov?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 10084 krát.10084 / 10084
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle