flag aScAgenda - aSc Rozvrhy

=Import údajov z programu aScRozvrhy do programu aScAgenda

Ak práve začínate s používaním programu aScAgenda (nemáte v aScAgende zadané žiadne údaje), je možné si pomôcť načítaním údajov z programu aScRozvrhy.

Upozornenie: Ak už máte v aScAgende niektoré údaje, údaje z programu aScRozvrhy sa doplnia. t.j. ak v zozname tried máte 5.A a z rozvrhov načítavate 5.A, budete mať dve 5.A. Ak si želáte synchronizovať tieto dva programy, pozrite:
=Synchronizácia údajov s programom aScRozvrhy

V programe aScRozvrhy zvoľte v menu Súbory - aScAgenda:

Ďalej zvoliť voľbu "Nová agenda.". Vytvoríte súbor, ktorý sa potom do aScAgendy načíta v menu Súbor - Import - aScRozvrhy... tlačidlom "Import údajov":

Pozrite aj:
=Export údajov z programu aScAgenda do programu aScRozvrhy

Pozrite aj:
Synchronizácia s databázou


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 9576 krát.9576 / 9576
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle