flag aScAgenda - aSc Rozvrhy

Synchronizácia údajov s programom aScRozvrhy a aScAgenda

Na vytvorenie nového rozvrhu máte tieto dve možnosti.

1. Využijete rozvrh z predchádzajúceho šk. roku – stačí ak si ho uložíte pod novým názvom a poprepisujete/upravíte/vymažete čo potrebujete. Toto sa dá urobiť aj v online prostredí (v administrácii rozvrhov online), aj v programe (ak máte rozvrhový súbor z minulého roku uložený niekde na PC). Je možné použiť niektoré údaje z minulého roku? Napr. učiteľov, predmety, úväzky?

2. Vytvorením nového rozvrhu cez Rozvrhy online na EduPage - Údaje z aScAgendy si najprv vypublikujte na EduPage (zoznamy tried, žiakov, učiteľov, predmetov, ...). V online Rozvrhoch si dáta potom naimportujete počas vytvárania nového rozvrhu /upozorňujeme, že nateraz sa v rozvrhoch online nedajú z EduPage importovať študenti do rozvrhu – ak však nepracujete so seminárovými hodinami, ani ich nepotrebujete. Študentov do skupín zadelíte v prehľade hodín/.
Následne už kartičky s hodinami vytvárate klasickým spôsobom, príp. cez osnovu hodín.
Pridávanie a editovanie hodín
Plánovanie úväzkov v osnove hodín (iba v Online rozvrhoch)

Ako a kedy sa automaticky prenesú predmety (moje hodiny z EduPage) do triedy v programe ascAgenda?


 • na EduPage stránke vytvoria učitelia svoje predmety (hodiny), ktoré v triede vyučujú


 • po uzavretí 1. polroka synchronizujete EduPage stránku s aScAgendou • reštartujte (vypnúť- zapnúť) aScAgendu, a potvrďte pridanie predmetov (hodín) do programu aScAgenda. Musíte však byť prihlásený ako administrátor.


 • predmety boli aScAgendou načítané


 • Predmety do triedy si môžete pridať aj pomocou kopírovania z minulých rokov, napríklad ak potrebujete tlačiť katalógové listy na začiatku šk. r.: Ako zadať predmety triedam?


  Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
  Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
  Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

  Tento článok bol videný 20725 krát.20725 / 20725
  ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

  previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle