flag aScAgenda - Prvé kroky

Vitajte v programe aScAgenda

Vážený používateľ,
dostáva sa Vám do rúk program aScAgenda. Program je určený pre všetky základné a stredné školy ako aj poskytovateľov záujmového vzdelávania na Slovensku. Spolu s programami aScRozvrhy a aScSuplovanie je základom školského informačného systému. Obsahuje nástroje na evidenciu a spracovanie údajov od vstupu žiaka do školy, jeho hodnotenia, klasifikácie, tlače vysvedčení až po ukončenie štúdia. aScAgenda v škole poskytuje rýchle a aktuálne informácie nielen vedeniu školy, pedagogickým pracovníkom a žiakom, ale prostredníctvom e-mailu aj rodičom. Pre potreby riadiacich zložiek školstva program môže prostredníctvom internetu spolupracovať s programami centrálneho spracovania.

Ako pracovať s programom:
Podrobnejšie návody k jednotlivým častiam programu si môžete zobraziť pomocou odkazov v programe alebo si ich prečitať kliknutím na udedené odkazy.

Všeobecné údaje
Triedy
Študent
Import údajov
Import z iných programov
Zadávanie a prezeranie údajov
Tlačové zostavy
Rýchla tlač zoznamov
=Krúžky a poplatky
Zálohy
Sledovanie činností učiteľov
Zadávanie predmetov v triedach
Zadávanie dochádzky
Kontakt s rodičmi
Tlač vysvedčení
Archív tlačených dokumentov
Používanie programu aSc Agenda v školskej sieti
Prijatie žiakov do školy


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 158280 krát.158280 / 158280
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle