flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Dá sa zistiť priemerná známka konkrétneho predmetu? Aj pre vybrané triedy?

Áno, treba zvoliť v menu Nastavenie - Preferencie - Priemery - Klasifikácia tried - Uvádzať aj priemernú známku z predmetu ako priemer známok všetkých žiakov:

Ak chcete vidieť priemer iba niektorých tried (alebo ročníkov), stačí označiť v zozname tried požadované triedy, a zvoliť Tlačiť - Výber tlačovej zostavy - Klasfikácia - Klasifikácia tried:

V spodnej časti sú dva riadky s priemermi. Prvý (na obrázku zelenou označený) je priemer priemerov tried (čísel vyobrazených v predošlých riadkoch), druhý riadok (červenou označený "Priemer po žiakoch") je priemerná známka všetkých známok žiakov vybraných tried. Tieto čísla sa samozrejme môžu líšiť (najmä ak je počet žiakov v triedach veľmi odlišný).

Pozrite aj:
Ako vytvoriť, tlačiť a exportovať zoznam žiakov s priemernou známkou z vybraných predmetov?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 13245 krát.13245 / 13245
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle