flag aScAgenda - Nový školský rok

Ako nastaviť dátum, kedy sa aScAgenda prepne na nový školský rok?

aScAgenda v štandardnom režime automaticky od 1. júla zvolí pri spustení nový školský rok. Ide o predbežné opatrenie, aby sa omylom opätovne nevytvárali nanovo zoznamy žiakov, ale aby sa žiaci automaticky previedli do nového školského roku.

Ak nechcete využiť toto automatické upozornenie (a ste si vedomí, že prechod žiakov treba spraviť neskôr), môžete si zvoliť okamih, od ktorého aScAgenda bude považovať nový školský rok za aktuálny. Dá sa to nastaviť v menu Nastavenie - Preferencie - záložka Dátumy - Pri spustení predvoliť školský rok odo dňa:

Ak teda chcete, aby sa nový školský rok nastavil až 1. septembra, treba zvoliť 1.9.

Pozrite aj:
Ako skopírovať skupiny písomnej formy maturity z minulého školského roku?
Prečo pri zadávaní známok za 2.polrok nevidím v zozname maturantov?
Ako vytlačiť prehľad dochádzky?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 18251 krát.18251 / 18251
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle