flag aScAgenda - Maturita

Ako dostať údaje na prednú stranu dodatku k maturitnému vysvedčeniu?

Väčšina údajov do dodatku k maturitnému vysvedčeniu je už v programe zadaná a tlačí sa v dodatku automaticky.

V Pomocných zoznamoch programu v časti Odbory a zamerania v záložke Charakteristika
sa zadávajú údaje pre tlač do políčka Prístup k ďalšiemu vzdelaniu
ako aj Charakteristika študijného odboru
a počty hodín pre teoretické a praktické vzdelávanie:

V karte triedy je možné v záložke rozšírené údaje zadať aj dĺžku štúdia:

Údaj do políčka Stupeň vzdelania sa zadáva "len" hromadnými operáciami, cez Nástroje, Hromadné operácie, Maturita. (ak Vám nevyhovuje štandardný predvolený text)


Pozrite aj:
Ako zmeniť rod charakteristiky odboru automaticky?
Ako evidovať odbory so zameraním?
Čo v prípade ak máme viacero jazykových alternatív napr. pre charakteristiku v odbore a zameraní?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 15125 krát.15125 / 15125
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle