flag aScAgenda - Maturita

Ako zadať zoznam predmetov do dodatku k maturitnému vysvedčeniu?

Pre správne vyplnenie dodatku k maturitnému vysvedčeniu alebo k dodatku k záverečným skúškam je potrebné, aby mala škola riadne zadaný Vzdelávací plán. A ten aj priradený triede.
Ako vytvorím nový vzdelávací plán alebo učebný plán?
Ako správne prideliť predmety vo vlastnom vzdelávacom pláne?
Ako vytvorím prehľad časových dotácií jednotlivých predmetov?

Ak je Vzdelávací plán vytvorený a priradený triede, automaticky sa do zostáv dodatkov vytlačia predmety aj s počtom hodín a vyučovacím jazykom. Ak by sa v dodatku predmety nezobrazili použite toto: Ako prideliť triede jeden a viac vzdelávacích plánov?

Druhá možnosť, ktorá je viac manuálna a zdĺhavejšia.
Ak žiak má mať individuálne zadané predmety a hodiny /napr. prestúpil z odboru, z inej školy a pod./ je mu možné predmety a počty pridať alebo editovať priamo v karte žiaka, záložka Maturita, tlačidlo Dodatok - zoznam predmetov.

Ak má žiak takto individuálane nastavené predmety a hodinové dotácie
je ich možné aj nakopírovať pre viac žiakov, alebo celú triedu, resp. skupinu žiakov /napr. ak je trieda delená na skupiny podľa jazykov, alebo skupiny etiky a náboženstva./

Uvedené sa kopíruje cez Nástroje, Hromadné operácie, Maturita..

Ak sa hodnoty nakopírujú pre celú triedu, nie je potrebné vytvárať Vzdelávací plán.

Ak chcete zobrazovať v dodatku aj hodiny za celé štúdium, nastavte v menu Nastavenie, Preferencie, Maturita aj nastavenie podľa obrázka


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 26433 krát.26433 / 26433
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle