flag aScAgenda - Tlač

Sme spojená škola a chcem tlačiť každému žiakovi na tlačive správnu hlavičku podľa toho, do ktorej organizačnej zložky patrí.

Ak máte v jednej databáze aScAgendy viacero škôl, napríklad ak ste spojená škola, a každá z organizačných zložiek školy používa na úradných tlačivách (vysvedčeniach) v záhlaví svoje vlastné údaje, je možné nastaviť, aby sa pre každého žiaka používali tie "všeobecné údaje", ktoré prináležia jeho škole.

V ľavom paneli, v pomocných zoznamoch, treba nadefinovať zoznam škôl.

Každému žiakovi (učiteľovi) treba priradiť školu. V karte žiaka, v záložke Bydlisko.
Dá sa to aj hromadne, použitím hromadnej operácie - Univerzálne zmeny:

V menu Nastavenie - Preferencie - Tlač, treba zvoliť všeobecné údaje Meno školy, miesto, ... sa majú tlačiť podľa konkrétneho žiaka a jeho školy:

Žiakom, ktorí majú zvolenú školu, sa budú napríklad na vysvedčení tlačiť údaje z karty tejto školy. Ostatným žiakom sa budú tlačiť údaje z menu Nastavenie - Všeobecné údaje.

Pozrite aj:
Ako nahlasovať údaje, ak máme v databáze žiakov viacerých škôl (častí školy)?
Ako odoslať zamestnancov, ak sme Spojená škola?
Ako si môžem zmeniť názov školy?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 16434 krát.16434 / 16434
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle