flag aScAgenda - Školský vzdelávací program

Aké predmety sa tlačia na katalógový list žiaka?

V programe aScAgenda (od verzie 2009.0.398) je možné zvoliť, ako sa má vytvoriť zoznam predmetov na katalógovom liste žiaka. Táto možnosť voľby sa zobrazí tesne pred tlačením samotného katalógového listu (zadnej strany):

Prvá voľba (1) umožňuje vytlačiť v zozname predmetov aj tie, ktoré má žiak označené, že ich nemá. Viac o tom, ako nastaviť, že žiak niektorý predmet nemá, možno prečítať tu: Ako nastaviť žiakovi vlastnosti predmetu - či má predmet, kto ho učí, je povinný / voliteľný / nepovinný?

Druhá voľba (2) zabezpečí, že do zoznamu predmetov na katalógovom liste sa dostanú všetky predmety, ktoré sú zaradené do školského vzdelávacieho programu. Tento vzdelávací program však musí byť priradený triede (do ktorej sú žiaci priradení):

Viac o tom, ako vytvoriť školský vzdelávací program, si možno prečítať tu: Ako vytvorím prehľad časových dotácií jednotlivých predmetov?

Tretia voľba (3) vyplní zoznam predmetov žiaka zoznamom predmetov triedy:

Viac o zozname predmetov triedy možno prečítať tu: Ako zadať predmety triedam?

Štvrtá voľba (4) používa na vytvorenie zoznamu predmetov žiaka, iba tie, z ktorých už bol doteraz žiak klasifikovaný na vysvedčení (resp. má nejaké hodnotenie). Používajú sa známky aj za minulé roky, nielen za aktuálny školský rok.

Voľby 1,2,3,4 sú navzájom kombinovateľné, t.j. ak sú napríklad všetky zvolené, použije sa na vytvorenie zoznamu predmetov školský vzdelávací program, ktorý sa doplní o predmety priradené triede (i keď by medzi nimi nemal byť žiaden navyše...), atď.

Ostatné voľby v dialógovom okne pred tlačou katalógového listu určujú, čo konkétne sa má tlačiť. Správnou kombináciou je možné docieliť dotlač katalógového listu napríklad vždy po uzavretí klasifikácie jednotlivého polroku. Aj keď sú niektoré voľby odškrtnuté, v náhľade tlače budú údaje zobrazené šedou farbou (a do tlače sa samozrejme neprenesú).

To, čo je zvolené sa zapamätá, a pri nasledovnej tlači sa zobrazí dialógové okno už s prednastavenou poslednou voľbou.
Ako tlačiť žiakov, ktorí opakujú ročník na ten istý katalógový list?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 23084 krát.23084 / 23084
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle