flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Ako docieliť aby názvy predmetov začínali veľkým písmenom?

Podľa usmernenia MŠ SR, ako aj podľa vzorov tlačív sa má názov predmetu na vysvedčení uvádzať s veľkým začiatočným písmenom.

V aScAgende sa dá zvoliť, či sa má toto usmernenie rešpektovať. (Štandardne je zapnuté). Zvoľte menu Nastavenie - Preferencie - Názvy predmetov uvádzať na vysvedčení s veľkým začiatočným písmenom...

Toto usmernenie platí pre všetky typy škôl.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 11789 krát.11789 / 11789
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle