flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Chcem, aby sa rok dochádzky netlačil pre žiakov, ktorí majú ukončenú povinnú školskú dochádzku

Podľa vyhlášky 326/2008 Z.z. z 23. júla 2008, § 2 odsek (3) sa nariaďuje:

Rok školskej dochádzky sa uvádza iba počas plnenia povinnej školskej dochádzky. Na konci školského roku, v ktorom žiak dovŕšil 16 rokov veku, sa na vysvedčení v doložke vykoná záznam o splnení povinnej školskej dochádzky.

Treba zvoliť v menu Nastavenie - Preferencie - Tlač vysvedčení:
Rok dochádzky uvádzať iba do školského roku, v ktorom žiak dosiahol 16 rok veku.

Máte možnosť zvoliť, akým spôsobom sa má vyhodnocovať, či žiak dokončil povinnú školskú dochádzku. Buďto podľa druhej citovanej vety, alebo podľa všeobecne chápaného desiateho roku školskej dochádzky.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 18443 krát.18443 / 18443
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle