flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Ako používať slovné hodnotenie a kombináciu slovného hodnotenia s klasifikáciou (pre ZŠ)?

V karte triedy musí byť zvolený správny typ prospechu:

V prípade kombinácie hodnotení, treba pre každý predmet zvoliť, či je klasifikovaný, alebo hodnotený slovne. (Štandardne je nastavené "klasifikovaný"). Toto nastavenie je možné urobiť v zozname predmetov triedy:

Pre predmety, ktoré majú zvolené slovné hodnotenie, sa používajú pri zadávaní hodnotení na vysvedčení tieto symboly:

1 - dosiahol veľmi dobré výsledky
2 - dosiahol dobré výsledky
3 - dosiahol uspokojivé výsledky
4 - dosiahol neuspokojivé výsledky

Pozrite aj:
Ako mám dosiahnuť, aby sa tlačilo "dosiahol dobré výsledky" alebo "dobré výsledky" namiesto "dobré"?
Ako tlačiť namiesto známok absolvoval a pod.?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 24340 krát.24340 / 24340
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle