flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Nové typy prospechov

V aScAgende verzii 2009 je možné pracovať s novými typmi prospechov, ktoré zaviedol nový školský zákon (245 z roku 2008, §55, ako aj vyhláška 324 z roku 2008, §8).

Typ prospechu sa zobrazuje ako nový stĺpec v zozname tried:

Typ prospechu sa dá nastaviť aj naraz hromadnou operáciou:

O type prospechu program informuje aj počas zadávania známok na vysvedčení:

V uvedenom príklade je pre slovné hodnotenie pri pohybe myšou zobrazovaný text slovného hodnotenia.

Pre slovné hodnotenie podľa nového školského zákona sa používajú symboly:
1 - dosiahol veľmi dobré výsledky
2 - dosiahol dobré výsledky
3 - dosiahol uspokojivé výsledky
4 - dosiahol neuspokojivé výsledky

Pozrite aj: Ako používať slovné hodnotenie a kombináciu slovného hodnotenia s klasifikáciou (pre ZŠ)?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 12786 krát.12786 / 12786
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle