flag aScAgenda - Komunikácia školy so zriaďovateľom

Ako môže zriaďovateľ prehliadať register žiakov?

Zriaďovateľ škôl môže vo svojej aScAgende pre Zriaďovateľa prehliadať registre žiakov jednotlivých škôl, ako aj agregované dáta všetkých škôl.

V hornej časti okna sa dá zvoliť, za ktorú školu majú byť údaje zobrazené. Jedna možnosť je aj "Všetky údaje".

Ak chcete prezrieť počty žiakov s nejakou vlastnosťou, napríklad počet chlapcov a dievčat pre každú školu v pôsobnosti zriaďovateľa, stačí potiahnuť správny stĺpec do hornej lišty (podľa obrázku):

alebo napríklad počty žiakov v jednotlivých ročníkoch:

Viac informácií pre školy:
Čo je to register detí, žiakov a poslucháčov?
Ako môže zriaďovateľ prehliadať register učiteľov?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 14670 krát.14670 / 14670
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle