flag aScAgenda - Osnova hodín - práva

Je možné nastaviť etiku/náboženstvo alebo konkrétny cudzí jazyk priamo v karte žiaka?

V karte žiaka treba zvoliť záložku Známky. Cudzie jazyky a výchovy, ktoré má zvolené trieda v zozname predmetov triedy, sa zobrazia so zaškrtávačmi. Následne je možné zvoliť, či aj vybraný žiak má tieto predmety.

Predmety, ktoré žiak nemá, budú potom farebne odlíšené pri zadávaní známok. Známky z predmetov, ktoré žiak nemá, sa nedajú zadať.

Tieto isté údaje sa dajú zadať aj cez osnovu hodín - príslušnosť žiakov k predmetom:

Pozrite aj:
Ako nastaviť žiakovi vlastnosti predmetu - či má predmet, kto ho učí, je povinný / voliteľný / nepovinný?
Ako označiť, ktorý cudzí jazyk je prvý a ktorý je druhý? Ako zadať, že v triede sa učí viac jazykov?
Ako najrýchlejšie zistím, ktorý žiak má náboženskú alebo etickú výchovu?
Aké možnosti evidovanie náboženskej výchovy aScAgenda ponúka?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 39026 krát.39026 / 39026
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle